Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Eenieder die informatie voor deze site levert of op deze site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben:
  • dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
  • tegenover de eigenaar aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben;
  • dat hij de eigenaar vrijwaart van alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.
 8. De eigenaar kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste content.
 9. ZET EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

Particulieren en Bedrijven

We doen glasbewassing, reinigen van kozijnen en schoonmaken van A tot Z

oldtimer1

Makelaarij Van Amsterdam

oldtimer2

Parochiehuis Castricum

oldtimer3

Fietsenzaak Kroone Liefting

Volg ons via:

© 2016 ontworpen door Megamerel disclaimer links